Ања

Ове странице су редизајниран сајт моје ћерке Ање, посвећеном пре свега њеним радовима насталим у 
Атељеу за примењену уметност Дечјег културног центра Београд, настао између 2004. и 2010. и који се од тада не ажурира.

Како на том сајту пише, ово је успомена на њено детињство.  

2004

2005

 

2006

2008