Moje WEB stranice

Od sredine devedesetih godina dvadesetog veka do danas napravio sam desetine WEB stranica. jedan deo njih i danas održavam, druge su u međuvremenu preuzeli profesionalci ili mlađi, a one koje se odnose na događaje stoje nepromenjene od kada su se događaji završili. Ovde su sve moje još uvek aktivne WEB stranice. Jedan deo, posebno onih najstrijih, više ne postoji. Dizajn i izgled su odraz vremena kada su nastale, a većina aktuelnih je i po nekoliko puta redizajnirana.

 

Srpsko hemijsko društvo

 

Savez hemijskih inženjera Srbije

 

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju*

 

Fond Atanasije Stojković

Journal of the
Serbian Chemical Society

 

Časopis Hemijska Industrija

 

Časopis Chemical Industry & 
Chemical Engineering Quarterly

 

Journal of Electrochemical
Science and Engineering

55. savetovanje
Srpskog hemijskog društva

 

54. savetovanje 
Srpskog hemijskog društva...

 

...Jubilarno 50. savetovanje 
Srpskog hemijskog društva...

 

...43. savetovanje 
Srpskog hemijskog društva

4. konferencija
mladih hemičara Srbije...

 

...1. konferencija
mladih hemičara Srbije

 

4th International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries

 

8th International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries

4th European Summer School on Electrochemical Engineering

 

6th European Summer School on Electrochemical Engineering

 

YuCorr konferencije§

 

9th International Microsymposium on Electrochemical Impedance Analysis

1st South East European Congress of Chemical Engineering

 

XVI simpozijum o elektrohemiji 
Srbije i Crne Gore

 

FP6 project PROJECT Eco-Houses Based on Eco-Friendly Polymer Composite Construction Materials

 

Restoran Gurman, Zemun


*Sadašnji sajt Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju nije moje delo, ali njegova osnova je preuzeta sa sajta koji sam napravio i duže od 20 godina održavao.

Svake godine, od devedesetih prošlog veka, pravim sajt Savetovanja SHD, a od 2012. i sajt Konferencije mladih hemičara Srbije (KMHS).
Ovde su sajtovi poslednja dva, jubilarnog 50. i najstarijeg čiji sajt postoji - 43. savetovanja. Svi još aktivni sajtovi Savetovanja SHD se mogu naći OVDE, a svi sajtovi KMHS OVDE.

§ Sajt sam napravio i održavao par godina, ali od 2017. to čine mlađe kolege