Introduction

Biografija

Biografija

Rođen sam 17. septembra 1958. u Sremskoj Mitrovici. Obdanište, osnovnu školu (Boško Palkovljević Pinki) i Mitrovačku gimnaziju (tada Ivo Lola Ribar) pohađao i završio u rodnom gradu. Na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu diplomirao sam 1982, a doktorirao 1994. godine. Nakon kratkog rada u Istraživačkoj stanici Petnica kao rukovodilac programa hemije, od 1983. godine do danas radim u Centru za elektrohemiju Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (IHTM), Beogradskog univerziteta, od 2003. u zvanju naučnog savetnika. Oblasti mog naučno-istraživačkog rada su provodne oksidne prevlake u elektrokatalizi i superkondenzatorima, kompozitni materijali na bazi ugljenika, metala i oksida metala u elektrokatalizi i procesima skladištenja energije, dizajniranje materijala za konverziju i skladištenje energije i površinska karakterizacija materijala (AES, XPS, STM). Dvadesetak godina bavim se i naučnim izdavaštvom, a poslednjih godina posebno razvojem i unapređenjem postupka recenziranja naučnih radova (Peer review). Član sam više nacionalnih i međunarodnih naučnih društava kao i uređivačkih odbora 4 međunarodna naučna časopisa. Publikovao sam po poglavlje u jednoj nacionalnoj i jednoj međunarodnoj monografiji, koautor sam više od 60 naučnih i stručnih radova (citirani su više od 1000 puta, uz h-indeks 16) i preko 60 saopštenja na naučnim skupovima. Učestvovao sam u uređivanju preko 40 zbornika sa nacionalnih i međunarodnih naučnih skupova. Više o profesionalnoj biografiji na mojoj stranici sajta IHTM-a.

Putovanja i amaterska fotografija su mi velika zadovoljstva koja delim sa prijateljima i poznanicima putem malih foto-putopisa na Facebook stranici: facebook.com/dekanski), a nekoliko takvih putopisa objavljeno je u lokalnim novinama Mitrovica, između 2011 i 2014. Na desetak izložbi fotografija našla se i po koja moja (poneka je i nagrađena, bolje rečeno posebno istaknuta). Izabrane, meni najdraže i najnovije fotografije nalaze se i na ovoj stranici -  pogledajte dole.

Već nekoliko godina redovno učestvujem na foto konkursu Pravoslavlje na internetu, gde izložim bar po jednu fotografiju svake godine. Najčešće su to fotografije nastale tokom hodočašća na Svetu Goru, na koja odlazim svakog proleća u poslednjih osam godina.

Neobično volim svoj rodni grad, pa sam napravio i Malu istoriju Sremske Mitrovice (na engleskom jeziku) koja je takođe dostupna na ovim stranicama. Mitrovici je (delimično) posvećena i knjiga Eo Ipso, jedina koju sam napisao (verovatno i koju ću ikad napisati). Ona za temu ima istoriju moje porodice, ali kako Dekanski već vek i po živi u Mitrovici, njena istorija je postala deo istorije grada. Pored knjige napravio sam i fotomonografiju Sve crkve Srema, koja postoji samo u digitalnom obliku.

Volim da dobro pojedem i popijem, ali i da skuvam. Zato se ovde nalazi i Mali porodični kuvar, zbirka recepata onoga što se u našoj kući sprema. Neskronmo verujem i da se razumem u vina, ali samo kao neko ko ih voli i konzumira.

Oženjen sam i otac sam dve kćerke. Od 30. septembra 2023. godine sam penzioner

Pogledajte moju stručnu biografiju

Vremenska linija

17. septembar 1958

Rodio se u Sremskoj Mitrovici

Otac Branislav, majka Sofija

Septembar 1965. - Maj 1973.
Septembar 1973. - Maj 1977.
Septembar 1977.- juni 1982.

Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd

Diplomirao na Samoistalnoj grupi za Zaštitu životne sredine

April - Septembar 1983.

Istraživačka stanica Petnica

Rukovodilac Hemijske laboratorije

Decembar 1983. do danas

IHTM – Centar za elektrohemiju

Zaposlio se u Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Centar za elektrohemiju, gde i danas radim

Maj 1985 - april 1986.

Jugoslovenska ratna mornarica

Odslužio vojsku u Puli, pa u Kladovu

Juni 1988.

Odbranjena Magistarska teza

Faktori stabilnosti titanskih anoda aktiviranih oksidima rutenijuma i iridijuma, Centar za multidisciplinarne studije (danas: Institut za multidisciplinarna istraživanja)

1. septembar 1990.

Oženio se

žena Dragana, rođena Matić

Februar 1994.

Odbranjena Doktorska disertacija

Zavisnost površinskih osobina staklastog ugljenika od strukture i naknadnog tretmana, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu

31. maj 1997.

Postao otac

Rodila se Anja

27. avgust 2000.
7. oktobar 2003.

Naučni savetnik

Nakon izbora u zvanja Naučnog saradnika 1994 i Višeg naučnog saradnika 1997, izabran za Naučnog savetniika

2006-2010.

Rukovodilac projekta

Kompozitni materijali na bazi ugljenika, metala i oksida metala u elektrokatalizi i procesima skladištenja energije, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbija

2014.

Eo Ipso

Objavio knjigu Eo Ipso - hroniku porodice

2016-2017.

Rukovodilac bilateralnog projekta Srbija-Hrvatska

Superkondenzatori visoke snage zasnovani na grafen/pseudokapacitivnim materijalima, sa srpske strane

2020

Ko-predsednik Organizacionog odbora 71st ISE Annual Meeting

71st Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry Electrochemistry towards Excellence - Belgrade Online, 31 August to 4 September 2020.

2023

Све цркве Срема

Objavio foto-monografiju Sve crkve Srema

30. septembar 2023

Penzija

Dve nedelje nakon što sam napunio 65 godina postao penzioner

Kuvar

Mali porodični kuvar

"Razlog za pisanje ove zbirke naših omiljenih recepata je što nam se sveska u kojoj smo ih do tada skupljali, od silne upotrebe skoro raspala, neki listovi su bili ulepljeni, na nekim mestima mastilo izbledelo. Recepte je svakao trebalo prepisati, izbacivši pri tome one za koje smo se složili da baš nisu neki. Najbolje je bilo da ih smestimo u kompjuter u obliku jedne prezentacije, radi lakšeg prelistavanja i preglednosti. Tada je bilo neizbežno da se recepti pojave i na Internetu."
Za ulazak
"Kliknite na naslov"

"Slasno i masno i ćebe se da pojesti" - govorio je moj pradeda, kažu.
"Slatkog nema na đubretu" - od bake.
"Ni u jedno jelo se ne može staviti previše belog luka" - Iz filma Rozanin grob, apsolutno se slažem.
"Da je voda dobra i žabe bi je pile"
ne znam odakle, ali opravdava moje ponekad prekomerno, konzumiranje vina.
Za koga je afirmativnija, za žderonje ili za loše kuvare, kuvarice, ova izjava
"Za dobru svinju nema lošeg napoja
"

"Koristimo nekoliko kuvara, od kojih se nekoliko posebno istaklo svojim sadržajem, pa ih izdvajamo"
"Slavica i Igor Mandić: Bračni kuvar, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb 1989"
Pisan sa ljubavlju, sa odličnim receptima, uz zanimljive i duhovite komentare (ja sam pokušao da ih imitiram).
"Simonetta Lupi Vada: Škola kuhanja, CIP Zagreb, 1989"
Prevedena italijanska knjiga koja je, sem što ima sjajne recepte, i odlično ilustrovana i pravi je udžbenik kuvanja.
Kinesku hranu (kada dođemo do materijala) i to uglavnom vegetarijansku, spremamo iz malog kuvara
"Highlight Chinese Cuisine Series - Vegeterian Dishes, Hilit Publ. Co. Ltd, Taipei, Taiwan, 1991"

Zašto ? smo napisali
Par pametnih o jelu i piću!
Literatura da ne kažemo KUVARI

Contact

Address
Vračar, Beograd, Srbija
Phone
+381 64 1696231
Mail
aleksandar@dekanski.com
Web
www.dekanski.com
Skype
a.dekanski

Send Me a Message : : Pošaljite mi poruku

Bolje mi pošaljite Email poruku sa svoje adrese, ali ako baš morate može i ovako
I prefer real Email messages, but if really need it, you can write to me on this way.

  • Please use a REAL email address so that we can get back to you.
  • 6 + 4 =