2011
 
Sveta Gora - Agion Oros - Άγιο Όρος
Juni - June 2011


Od
         Uranopolisa ka Dionisijatu
Od Uranopolisa ka Dionisijatu 
Od Uranopolisa
       ka Dionisijatu
luka Dafne
manstir Dionisijat manstir
       Dionisijat manastir Dionisijat
manstir
       Dionisijat
manstir Dionisijat
manstir
       Dionisijat
manstir Dionisijat
manstir Sveti
       Pavle
manstir Sveti Pavle
manstir Sveti Pavle manstir Sveti
       Pavle manastir Sveti Pavle
manstir Sveti
       Pavle
Skit Svete Ane
Karulja
Karulja
Karulja izmedju Grigorijata i Dionisijata manastir Grigorijat
manastir
       Grigorijat
manastir Simonopetra
manastir
       Simonopetra
manastir Simonopetra
manastir
       Ksenofont
manastir Ksenofont
manastir
       Dohijar
manastir Zograf - arsana
Skit Svetog
       Andrije Skit Svetog Andrije
Skit Svetog
       Andrije Atos  
Kareja
Kareja - protatska crkva
Kareja
Kareja
manastir Kutlumuš
manastir
       Kutlumuš
manastir Kutlumuš
manastir
       Kutlumuš
manastir Kutlumuš
manastir
       Kutlumuš
manastir Kutlumuš
kelija na putu
       od Kareje do Vatopeda
Pogled na manastir Pantokrator
na putu od
       Kareje do Vatopeda
na putu od Kareje do Vatopeda
manastir
       Vatoped
manastir Vatoped
manastir
       Vatoped
manastir Vatoped
manastir
       Vatoped
manastir Vatoped
manastir
       Vatoped
manastir Vatoped
manastir
       Pantelejmon
manastir Pantelejmon
manastir
       Pantelejmon
manastir Pantelejmon
od Pantelejmona
       ka Ksiropotamu
od Pantelejmona ka Ksiropotamu
od Pantelejmona
       ka Ksiropotamu
od Pantelejmona ka Ksiropotamu
manstir
       Ksiropotam
manstir Ksiropotam
manastir
       Esfigmen
manastir Esfigmen
manastir
       Esfigmen
manastir Esfigmen
ka Hilandaru
ka Hilandaru
ka Hilandaru
ka Hilandaru
Hilandar
Hilandar
Hilandar Hilandar Hilandar
Hilandar Hilandar
Hilandar Hilandar
Hilandar Hilandar
Hilandar Hilandar - Milutinov pirg
Hilandar -
       Milutinov pirg Hilandar -
       Milutinov pirg Hilandar
Hilandar
       -Milutinov pirg Jovanjica - Hilandarska arsana

Ierisos
Akantos
Ieriso
Ieriso
Ieriso
Ieriso

Previous
Home Page
Next