2010
Liban
Nešto kao putopis o Libanu postavio sam na NG Srbija
1 deo : : 2 deo : : 3 deo : : 4 deo

 

Jbeil (Biblos)
Jbeil - Biblos Biblos
Jbeil - Biblos
Jbeil - Biblos
Jbeil - Biblos
Jbeil - Biblos
Jbeil - Biblos
Jbeil - Biblos
Jbeil - Biblos
Jbeil - Biblos
Jbeil - Biblos
Jbeil - Biblos
Jbeil - Biblos
Jbeil - Biblos
Jbeil - Biblos
Jbeil - Biblos
Jbeil - Biblos Jbeil - Biblos
Jbeil - Biblos
Jbeil - Biblos Jbeil - Biblos

Bartoun
Batrouni
Batrouni
Batrouni
Batrouni
Batroun
Batroun
Batroun
St Estaphan
       Church
Moussalayha
Mousalajha (Moussalayha) zamak, Batroun
Mousalajha
       (Moussalayha) zamak, Batroun
Mousalajha (Moussalayha) zamak,
       Batroun
Mousalajha (Moussalayha) zamak, Batroun
Manastir Nourieh
       (Nurije=Svetlost)
Manastir Nourieh (Nurije=Svetlost)

Harissa (Jounieh, Beyrouth) : Notre Dame du Liban
Harissa
       (Jounieh, Beyrouth) : Notre Dame du Liban
Harissa (Jounieh, Beyrouth) : Notre
       Dame du Liban
Harissa
       (Jounieh, Beyrouth) : Notre Dame du Liban
Harissa (Jounieh, Beyrouth) : Notre
       Dame du Liban

Jeita Grotto (Žaita pećina)
Jeita
Jeita - u pećini je zabranjeno
       fotografisanje, ove 4 slike su sa Interneta
Jeita - u pećini
       je zabranjeno fotografisanje, ove 4 slike su sa Interneta
Jeita - u pećini je zabranjeno
       fotografisanje, ove 4 slike su sa Interneta
Jeita
Jeita
Jeita Jeita

Pravoslavni manastir Balamand
(obnovljen manastir Celestinaca iz doba krstaša)

Manastir
       Balamand
Manastir
       Balamand
Manastir Balamand
Manastir
       Balamand
Manastir Balamand
Manastir
       Balamand
Manastir Balamand


Previous
Home Page
Next