2010
Liban
Nešto kao putopis o Libanu postavio sam na NG Srbija
1 deo : : 2 deo : : 3 deo : : 4 deo


Tripoli

Suk
Suk
Automehaničar
Automehaničar
Prozor
Ulica
Medresa medresa
Suk
Deca
Deca  Deca
zalazak El Mina
U džamiji
džamija
Kriva prozori
Suk kafica
Pekara
Pekara
slasta
Prodavnica
Vartomet
pešačko ostrvo
Sapuni
sapuni
plaža
Nargile
Nargile
gotovo
nargile
sufi
Sufi
Sufi
zalazak
zalazak

Tripoli, krstaška citedela St. Gil (Žil)
citadela
Krstaška citadela St. Žil
Krstaška
       citadela St. Žil Krstaška citadela St. Žil
Krstaška
       citadela St. Žil
Krstaška citadela St. Žil
Krstaška
       citadela St. Žil
Krstaška citadela St. Žil
Krstaška
       citadela St. Žil
Krstaška citadela St. Žil
Krstaška
       citadela St. Žil
Krstaška citadela St. Žil

Kod naših domaćina
Rodjendan Slatki deo večere
-

Previous
Home Page
Next