2009

Zajednička
       izložba ateljea za primenjenu umetnost DKC
Anjini radovi,
       Zajednička izložba ateljea za primenjenu umetnost DKC
Zajednička
       izložba ateljea za primenjenu umetnost DKC
Zajednička izložba ateljea za
       primenjenu umetnost DKC

Bačka

Bač Bač
Bač Bač
Bač
Bač
Bač
Manastir Bođani
Manastir Bođani
Kulpin, Dvorac Dunđerski
Kulpin, Dvorac Dunđerski
Kulpin, Dvorac Dunđerski
Kulpin, Dvorac Dunđerski
Kulpin, Dvorac Dunđerski
Kulpin, Dvorac Dunđerski
Čelarevo - Dvorac Bezered
Banoštor

Republika Srpska

Etno-selo Stanišići
Etno-selo Stanišići
Etno-selo Stanišići
Etno-selo Stanišići

Petrovaradin

Zasavica Nakon sudara sa našim prozorom

Galerija
        Save Šumanovića - Šid

Pazin
Pazin
Pazin
Pazin
Pazin
Pazin
Pazin

Rovinj
Rovinj
Rovinj
Rovinj
Rovinj
Rovinj
Rovinj
Rovinj
RovinjPrevious
Home Page
Next